Screenshot 2018-02-21 07.33.56

Valegros Rekryteringsprocess & arbetssätt

Vår målsättning är att en rekrytering ska ta max 6 veckor

När du har ett rekryteringsbehov är du välkommen att ringa eller maila din förfrågan till oss. Vi kommer snarast ut och träffar dig för att göra en behovsanalys och ta fram en kravspecifikation på uppdraget. Mötet tar vi omgående och det tar ca 1 timme. Behovsanalysen och kravspecifikationen är kostnadsfri. Kravspecifikationen bygger dels på den teoretiska kompetensen som kandidaten ska besitta men även på de personliga egenskaperna. Det är också viktigt att Valegro får ta del av information om uppdraget så att vi kan ge aktuella kandidater en så bra information som möjligt

När behovsanalysen är genomförd och kravspecifikationen är upprättad sätter vi ihop en dokumentation på uppdraget där vi specificerar information om uppdraget, ett annonsförslag och även information om företag för att vi ska vara överens om hur vi informerar kandidaterna om företaget, avdelningen och tjänsten. Denna får du som kund godkänna innan vi sätter igång.

När vi har upprättat kravspecifikationen matchar vi uppdraget mot våra tillgängliga  kandidater samt lägger ut annonser. Vi går igenom de databaser vi har tillgång till, samt kontaktar våra handplockade agenter som förser oss med kandidater. Vi har marknadens modernaste verktyg för att samla våra kontakter och det gör oss mycket tidseffektiva. Många av våra kandidater har redan genomgått en stor del av processen redan innan våra kunder signalerar ett behov, de kan tex redan vara intervjuade, referenstagna och testade när din förfrågan kommer.

På Valegro intervjuar vi många ekonomer varje dag. Vi är alltid proaktiva och har förmodligen redan någon kandidat i åtanke redan när du kontaktar oss i första skedet. Vi kommer dock att intervjua ytterligare kandidater från den sökning vi har gjort för det specifika uppdraget. Med vår stora erfarenhet av att rekrytera är vår intervjuteknik slipad och vi kommer effektivt att hitta rätt person för dig. En viktig del i processen är att bemöta kandidater korrekt och att hålla det man lovar. Vi har moderna system som gör att vi inte riskerar att viktig information faller mellan stolarna.

Vi presenterar de bästa kandidaterna för tjänsten väl dokumenterad i ett cv- format. Oftast har vi 2-3 kandidater att presentera och då alla presenteras på samma sätt är det smidigt för dig som kund att kunna jämföra dem. Vi har också en muntlig dialog kring kandidaterna där vi presenterar dennes lämplighet. Du bestämmer dig för vilka du vill gå vidare och träffa för en intervju hos dig.

Vi bokar in intervjutider för kandidaterna hos dig. Vi kan förse dig med lämpliga frågor att ställa under intervjun. Vi föreslår att du träffar kandidaten hos dig men kan likaväl erbjuda plats för intervju i våra lokaler om det finns behov.

När du har bestämt dig för vilka du vill gå vidare med är det dags för referenstagning. Att få rätt information vid referenstagning är svårt men med Valegro kan du känna dig trygg då vi har arbetat fram en sruktur som bygger på vår långa erfarenhet inom rekrytering. Vi arbetar även med olika nivåer på bakgrundskontroll. Nivån på kontrollen beror på vilken typ av befattning vi rekryterar till.

Valegro arbetar med Hucamas personlighetstest.
HUCAMA erbjuder ett modernt verktyg för personlighetsanalys, "Reflector Big Five Personality" (Pi Company), baserat på ledande forskning (Big Five). Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:
1. Behov av stabilitet 2. Extraversion 3. Öppenhet 4. Anpassningsbarhet 5. Plikttrogenhet
Rekryteringsgaranti:
Om du rekryterat en kandidat från Valegro som inte uppfyller dina förväntningar och du avslutar anställningen, eller om
kandidaten slutar på egen begäran garanterar vi dig en ny kostnadsfri rekrytering. Detta förutsatt att du som kund vid det slutgiltiga kandidatmötet säkerställt kandidatens kompetens. Garantin gäller under kandidatens tre första anställningsmånader hos er.