Screenshot 2018-02-21 07.33.56

Etik & Integritet

Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters förening (ESK). De viktigaste punkterna är;

Sekretess
Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt.

Integritet
Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi har fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om kandidatens integritet.

Kundlojalitet
Vi rekryterar inte från våra klientföretag inom ett år från det sista uppdraget. Vi rekryterar aldrig våra egna tillsatta kandidater så länge de är anställda hos vår uppdragsgivare.